lersladissi

About lersladissi

עם ההגעה לישראל, החברה מעניקה לילדות דירות נוחות. זה יכול להיות חדר במלון או בית שכור. הכל תלוי רק בהוראת העובד, מכיוון שתשלום עבור דיור נופל על כתפיה של הילדה. העלות המשוערת של דירה יומית בישראל מוערכת בכ- 40-60 דולר ליום.מערכת מובנת של עידוד עובדים. העובדים משאירים טיפ מלקוחות באופן אישי. מטרת העדיפות של סוכנות ישראל עיסוי אירוטי בבת ים – לספק לעובדים תעסוקה טובה יותר עם רווחים טובים, ולגברים עשירים כדי לספק שירותים ברמה טובה יותר. רק גישה זו מספקת כוחות להשיג שיתוף פעולה ארוך טווח, שיהפוך לחופשי לעובדים וגם ללקוחותינו.